VĚDMÍ V SÍTI

 

domovská stránka surferů po vlnách vnitřního oceánu

 

Tereza Skoumalová

 

VÍTEJTE
v podmořské jeskyni,
dokonale chráněné
masou oceánu vědomí
před vnější bouří
a povrchovým vlnobitím

 

 

 

 

 

ODPOČIŇTE SI
od samoúčelného sváru
v hlubší dimenzi,
kde vládne klid,
kde se vlny netříští jedna o druhou,
ale splývají v míru,
poznavše, že jsou JEDNÍM a tímtéž

 

 

VÍTEJTE
v trans-virtuální svatyni PŘÍTOMNOSTI,
v nejskrytějším a přesto všudypřítomném
Království Vědomí

 

 

 

 

 

 

zde

se počíná spleť tajných podmořských tunelů

 


TriNune@post.cz

   

j i ž k r á t e    s e    l i d s k á    m y s l    v n o ř i l a    d o    t é t o    j e s k y n ě